تعال إلى collegare più strisce LED a un alimentatore

Più strisce LED جماعيًا لميتودو دي أليمنتازيوني. نتيجة الشدّة LED بيانان باهت باهتة سونو مونتاتي متواصل مع وحدة تحكم un singolo alimentatore tramite un controller. L'alimentazione avviene tramite Due punti di alimentazione. È installato perché la caduta di tensione di strisce troppo honghe renderà la parte posteriore della striscia meno luminosa della parte anteriore. سبب من أسباب توتر العين ، لا توجد مساحة كبيرة. La versione a 12 V può essere di 5 mo di 24 m، a seconda della potenza per unità di lunghezza. La Lunghezza della striscia è correlata alla Tensione، alla corrente e alla potenza.

التحكم في تخطيط della configurazione dell'installazione.

تعال إلى impostare la striscia LED في un'installazione che utilizza strisce da 5 me 10 m. التحكم في التكوين التخطيطي della struttura secondo la regola 16,4،32,8 piedi o 12،24 piedi quando alimentata da un lato، afferma che una barra luminosa da 16,4 V o 32,8 V non può funzionare المستمرة لكل più di XNUMX،XNUMX piedi o XNUMX ، XNUMX بيدي. Oltre Questo punto ، la barra luminosa risentirà della ridotta luminosità del diodo emettitore di luce e del sovraccarico di corrente sulla barra luminosa.

Estensione del Cavo di alimentazione LED

Tuttavia ، أنا progetti di illuminazione indiretta per interni spesso richiedono l'installazione di barre luminose più lunghe di 16,4،32,8 piedi o 4,5،4,5 piedi. Ad esempio، una stanza di 18،90 mx XNUMX،XNUMX m ha un perimetro di XNUMX m. تعال إلى وضع LED المتين لكل مقطع بحث؟ هناك مشكلة كبيرة في التعامل مع هذا الأمر. استخدام معيار un metodo di installazione l'angolo della stanza يأتي punto di alimentazione و installando una fonte di alimentazione aggiuntiva o estendo il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione esistente. Perché usare l'angolo della stanza؟ Perché، nella maggior parte dei casi، le strisce LED non posono ruotare di XNUMX gradi da sol nell'angolo della stanza e devono essere tagliate e collegate mediante saldatura o utilizzando connettori led senza saldatura.

Strisce LED RGB fase 2 - مصباح LED للشاشةStrisce LED RGB fase 3 - مصباح LED للشاشة
قاد Saldatura di strisce
قاد connettori في strisce

انخفاض الجهد

Le luci di striscia più comuni funzionano a التوتر costante. Dall'inizio alla fine، esiste una caduta di pressuree attraverso la striscia e si accula lungo la striscia. La barra luminosa funziona in modo appropriate fino a quando la caduta diensione non vene aggiunta a un valore di soglia. Oltre la soglia ، il livello di luminosità del LED scende così tanto che l'occhio nudo non può rilevarlo. المزيد Le strisce LED تتعامل مع تلفيات الأسعار في حالة عدم وجود مشكلة في المشكلة. أقوم بتجهيز بطاقة مصرفية من نوع ليد لونغو لا ستريسيا ، كويندي لا لونغيزا ديل ناسترو دي 10 مو 20 م. Il Tipo di striscia luminosa è chiamato striscia luminosa a corrente controlata o striscia luminosa a corrente costante. Tuttavia ، أنش كويستو تيبو دي ستريشيا لومينوزا غير بوو سوبراري غير محدد من نوع لونغيزا أوبراثيفا.

سوفراكاريكو كورنتي

Poiché le strisce LED funzionano su un circoallelo، la corrente si تراكم لونغو لا striscia. Un piece è un'unità di taglio. طوابع الدوائر flessibili (FPC) sono progettati per la massima corrente. Se la striscia è troppo Lunga (troppe caratteristiche)، la somma delle correnti supererà il limite di corrente che la Scheda FPC può gestire، con conseguente sovraccarico di corrente. L'eccesso di corrente provocherà un eccessivo riscaldamento della resistenza، che danneggerà la striscia LED. Ecco perché è importante realizzare strisce luminose da 12 V con una lunghezza di 16,4،5 piedi (XNUMX m).

الإدارة الآمنة للتيار المستمر

Le nostre strisce luminose يتحكم في dalla corrente sono anche progettate per essere abbastanza lunghe da garantire che le strisce posano gestire in sicurezza la corrente. Le bobine vendute hanno la Lunghezza Massima installabile لكل funzionamento. Se si desidera installare più a lungo del limite، sarannoecessari punti di alimentazione aggiuntivi. Pertanto، si consiglia di fornire alimentazione per ogni 5 m (16,4،12 piedi) di striscia da XNUMX V installata in modo Contino. في حالة كونكوتريو ، la corrente eccessiva Infenzerà Negativamente i conduttori sulla striscia.

مصباح LED من L'alimentatore مصباح LED

تتألف La striscia LED من dozzine di diodi emettitori di luce a semiconduttore collegati في سلسلة e quindi في سلسلة في مجموعة متنوعة من piccoli resistori di limitazione della corrente di potenza ، sigillati nella stessa forma della striscia della lampadina nella base della striscia di plastica. La striscia LED ha i vantaggi di Lunga durata ، risparmio energetico ، البروتين المحيط ، colorata ، bassa generazione di calore ، ecc.

Striscia LED ، معيار perché la Lunghezza dell'unità di carico è di 2 metri ، quindi l'installazione o la sostituzione della manutenzione. حدث أولًا في الأساس alla بعد ثري لكل "قاعدة" ، e poi cercare il punto più vicino sulla luce dall "" identificazione dell'unità "، la mattina con le" forbici "ختم sul punto grafico da interettare. Se si taglia a caso، quindi، a reasona della posizione sbagliata، si interrompe il circo dell'unità corrispondente all'estremità della striscia، con il risultato che la parte del circo della striscia rotta non può funzionare. Il fenomeno della fine della sezione non si accende. Ne deriva una mutilazione decorativa.

إضاءة LED لتناسب احتياجاتك. L'alimentazione della شريط LED dovrebbe essere sotto la media delle norme più un raddrizzatore speciale per la striscia LED، e attraverso il raddrizzatore all'interno di una "pila a ponte" sarà raddrizzato a حوالي 220V di التوتر المستمر ، e poi l'accesso alla striscloia funce. Anche se la striscia LED collegata direttamente alla rete CA si accenderà، il tubo LED all'interno del nastro è a conduttività unidirezionale. Solo nella forma d'onda della

Se la striscia LED والمكونات الضرورية للسائق ، وحدة التحكم ، تم تطوير وحدة التحكم الخاصة بـ "تحكم striscia LED". Quindi fare affidamento sul controller all'interno del tiristore unidirezionale e altri elementi del cracto emettono pressuree CC per spostarsi.

ملحوظة: a reasona di danni al regolatore، la sostituzione iagolatore، come l'ignorare Questo punto e la scelta judaria del regolatore، reasonerà l'effetto di variazione. L'opzione “giusta” è ripristinare il miglior effetto di luce.

Collegare la striscia LED a un الصمام adattatore

الأسئلة الشائعة

توصيل متوازي مع شريط LED

La barra luminosa è una combinazione di serie e serie، suddivisa in tre serie e sei serie. La potenza dipende dalle specifiche delle sfere luminose، generalmente around 3,3،12 V. A reasona della resistenza di limitazione della corrente aggiunta tra i punti delle stringhe، la barra luminosa è normalmente dotata di un'alimentazione aensione costante a 3 V (24 set di barre luminose) ea 6 V (XNUMX set di barre luminose). La potenza viene calcolata في قاعدة alla Lunghezza della barra luminosa e all specifiche delle sfere luminose.

LED جماعي في سلسلة e بالتوازي؟

La Tensione genale della barra luminosa è di tre serie da 12 V، ci sono anche 24 V e 48 V، a seconda della potenza in uscita dell'unità è quanta V. La linea ad anello svolge il ruolo del circo

Deve essere correttamente collegato ai poli positivo e Negativo delle perline LED؛ أنا punti posono accendersi. Il collegamento in serie تتكون من مجموعة كاملة من tutte le sfere della lampada al terminale positivo di una collegata al terminale negativo. Un collegamento inallelo collega tutti i terminali positivi dei cordoni della lampada useizzati in una linea di collegamento. Tutti i terminali negativi si collegano a un'altra linea di connessione. Generalmente ، في حالة الضغط على alimentazione e bassa corrente ، scegliere un collegamento in serie. Il collegamento بالتوازي مع adatto منفردًا لكل luci LED يتغذى على البطاريات al Litio o 4V. Esistono anche collegamenti in series e in

انضم إلينا في مجموعة "Serie" le strisce LED

Collegamento في Serie delle strisce LED

تعالوا جماعيًا في LED "المتوازي" le strisce

Collegamento بالتوازي مع الصمام الثنائي الشد

تعال collegare la linea di parole a LED؟ Collegamento بالتوازي يا في السلسلة؟

تقوم Le lettere luminose su misura بتثبيت all'interno sono il modulo LED. L'alimentazione è DC12V. Il produttore ti ha inviato l'alimentatore LED antipioggia ، che dovrebbe essere anche a 12V. È un alimentatore CC ؛ il cablaggio si divide in positivo e negativo. Meglio chiedere al produttore di omettere la linea a colori delle lettere che emettono luce in cui la linea di colore è positiva.

تعال كوليجاري أنا LED بالتوازي

أنا LED hanno poli positivo e negativo. Positivo connesso ، poi Negativo connesso. غير أنه يتميز بوجود سمات إيجابية وسلبية: إضاءة LED على شكل لوحة ، وكونيسو لونغو ولونغو ، وسرعة وسرعة.

تأتي collegare le strisce LED

Le strisce morbide a bassa tensione devono collegare le due estremità della linea، le strisce rigide devono girare l'angolo per connettersi alla barra e le strisce ad alta tensione devono quindi essere fissate al centro. Suggerimento: la striscia a bassa التوتر è meglio collegata بالتوازي. Il collegamento in Serie è troppo Lungo ed è Facile che si verifichi una caduta di التوتر ، con conseguente luminosità non uniforme della striscia.

Striscia luminosa جهاز تحكم LED Installazione

installare strisce LED monocolore تستخدم الصمام الخافت
collegare la striscia LED RGB all'alimentazione con i controller RGB

مشاركة:

فيسبوك
تويتر
بينترست
لينكدين:
إينا ليونج

إينا ليونج

الرد آخر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. 必填 项 已 用*标注

7 + 7 =

en English
X

أحدث المنتجات وأكثرها سخونة في عام 2022

جميع إجاباتك موجودة في التقرير الشهري لـ SANPU ، 2022

اخترنا العناصر الأكثر شيوعًا من أكثر من 1,000 عنصر من عملائنا ، لمساعدتك في العثور على منتج النبيذ.

اسأل عن اقتباس سريع

سوف نتصل بك في غضون يوم عمل واحد ، يرجى الانتباه إلى البريد الإلكتروني الذي يحتوي على اللاحقة "@ smpspower.com".